128 059
Auksjoner nå
126 648
Fastprisvarer
172 714
Salg i år
558 203
Bud i år

 
 
Bud Ingen
B
Nord-Trøndelag N-Å
https://gibud.no/Auction/Pro/108552/819121104.jpg Norge gamle brev: Nordre Trondhjems Amtmandskap 1825kr 100,000
B
Nord-Trøndelag N-Å
https://gibud.no/Auction/Pro/108552/820345254.jpg Norge gamle brev: Nordre Trondhjems Amtmandskap 3.4.1819kr 100,000
B
Nord-Trøndelag N-Å
https://gibud.no/Auction/Pro/108552/811642504.jpg Norge gamle brev: Over Eggen 16.3.1812. Lite helbrev til hr.kr 150,000
B
Nord-Trøndelag N-Å
https://gibud.no/Auction/Pro/108552/812718896.jpg Norge gamle brev: Qvistgaard 5.12.1836. Helbrev til Brosveetkr 100,000
B
Nord-Trøndelag N-Å
https://gibud.no/Auction/Pro/108552/811645124.jpg Norge gamle brev: Reissen 1813.01.25. Forsøkt sendt somkr 250,000
B
Nord-Trøndelag N-Å
https://gibud.no/Auction/Pro/108552/813899538.jpg Norge gamle brev: Renden 27.10.1824. Lite helbrev til Hr.kr 75,000
B
Nord-Trøndelag N-Å
https://gibud.no/Auction/Pro/108552/818143014.jpg Norge gamle brev: Rystad 8.12.1812. Betalt helbrev til Herrkr 150,000
B
Nord-Trøndelag N-Å
https://gibud.no/Auction/Pro/108552/821037196.jpg Norge gamle brev: Schjerve 7.3.1826. Helbrev til Hr. Soren-kr 100,000
B
Nord-Trøndelag N-Å
https://gibud.no/Auction/Pro/108552/822266658.jpg Norge gamle brev: Skaanæs 13.3.1837. Helbrev til Rendenkr 100,000
B
Nord-Trøndelag N-Å
https://gibud.no/Auction/Pro/108552/819121102.jpg Norge gamle brev: Skoger Lensmans Ombud 7.12.1836.kr 100,000
B
Nord-Trøndelag N-Å
https://gibud.no/Auction/Pro/108552/821037194.jpg Norge gamle brev: Skogn 2.6.1828. Velbevart helbrev til Hr.kr 100,000
B
Nord-Trøndelag N-Å
https://gibud.no/Auction/Pro/108552/821944628.jpg Norge gamle brev: Skogn 28.2.1834. Helbrev til hr. Soren-kr 100,000
B
Nord-Trøndelag N-Å
https://gibud.no/Auction/Pro/108552/822266904.jpg Norge gamle brev: Skogn 9.7.1837. Velbevart helbrev til hr.kr 100,000
B
Nord-Trøndelag N-Å
https://gibud.no/Auction/Pro/108552/822266656.jpg Norge gamle brev: Skogn Lensmanns Ombud 7.12.1836.kr 100,000
B
Nord-Trøndelag N-Å
https://gibud.no/Auction/Pro/108552/824263256.jpg Norge gamle brev: Spildset 13.2.1812. Lite helbrev til Hr.kr 75,000
B
Nord-Trøndelag N-Å
https://gibud.no/Auction/Pro/108552/824263224.jpg Norge gamle brev: Spildset 20.4.1812. Lite helbrev adr. tilkr 75,000
B
Nord-Trøndelag N-Å
https://gibud.no/Auction/Pro/108552/811889284.jpg Norge gamle brev: Spildset 4.3.1812. Lite helbrev tilkr 125,000
B
Nord-Trøndelag N-Å
https://gibud.no/Auction/Pro/108552/812718892.jpg Norge gamle brev: Spildset 9.5.1812. Helbrev adr. til Hr.kr 125,000
B
Nord-Trøndelag N-Å
https://gibud.no/Auction/Pro/108552/813678086.jpg Norge gamle brev: Spildseth 28.10.1811. "Kongelig Tjeneste"kr 75,000
B
Nord-Trøndelag N-Å
https://gibud.no/Auction/Pro/108552/813899534.jpg Norge gamle brev: Spildseth 5.11.1812. Kongelig Tienestekr 75,000
B
Nord-Trøndelag N-Å
https://gibud.no/Auction/Pro/108552/821944626.jpg Norge gamle brev: Stør- & Wærdahls Foged 2.10.1824.kr 75,000
B
Nord-Trøndelag N-Å
https://gibud.no/Auction/Pro/108552/822266654.jpg Norge gamle brev: Stør- & Wærdal 12.2.1820. Kongelig Tien.kr 100,000
B
Nord-Trøndelag N-Å
https://gibud.no/Auction/Pro/108552/822353470.jpg Norge gamle brev: Stør- og Wærdahls 1.3.1828. Kongeligkr 75,000
B
Nord-Trøndelag N-Å
https://gibud.no/Auction/Pro/108552/822554500.jpg Norge gamle brev: Stør- og Wærdahls 15.1.1838. Helbrevkr 75,000
B
Nord-Trøndelag N-Å
https://gibud.no/Auction/Pro/108552/824263198.jpg Norge gamle brev: Stør- og Wærdahls Fogderie 6.12.1837.kr 75,000
B
Nord-Trøndelag N-Å
https://gibud.no/Auction/Pro/108552/823047158.jpg Norge gamle brev: Stør- og Wærdahls Fogedcontoir 1822kr 75,000
B
Nord-Trøndelag N-Å
https://gibud.no/Auction/Pro/108552/823270346.jpg Norge gamle brev: Stør- og Wærdahls Fogedcontoir 4.10.1836kr 75,000
B
Nord-Trøndelag N-Å
https://gibud.no/Auction/Pro/108552/823377666.jpg Norge gamle brev: Stør- og Wærdahls fogedctr. 27.7.1822.kr 50,000
B
Nord-Trøndelag N-Å
https://gibud.no/Auction/Pro/108552/824263204.jpg Norge gamle brev: Stør- og Wærdahls.. 12.3.1831. Helbrevkr 75,000
B
Nord-Trøndelag N-Å
https://gibud.no/Auction/Pro/108552/824263214.jpg Norge gamle brev: Stør- og Wærdal 11.5.1837. Kongeligkr 75,000
B
Nord-Trøndelag N-Å
https://gibud.no/Auction/Pro/108552/811642510.jpg Norge gamle brev: Stør- og Wærdal 23.5.1826. Portobrev.kr 150,000
B
Nord-Trøndelag N-Å
https://gibud.no/Auction/Pro/108552/813678084.jpg Norge gamle brev: Stør- og Wærdalen 22.10.1825. Betaltkr 150,000
B
Nord-Trøndelag N-Å
https://gibud.no/Auction/Pro/108552/815717932.jpg Norge gamle brev: Stør- og Wærdals Fogdecontoir 3.2.1821,kr 75,000
B
Nord-Trøndelag N-Å
https://gibud.no/Auction/Pro/108552/815927834.jpg Norge gamle brev: Stør- og Wærdals Fogdecontoir 5.1.1839.kr 50,000
B
Nord-Trøndelag N-Å
https://gibud.no/Auction/Pro/108552/817028614.jpg Norge gamle brev: Stør- og Wærdals Forgerie 28.5.1811.kr 100,000
B
Nord-Trøndelag N-Å
https://gibud.no/Auction/Pro/108552/821037218.jpg Norge gamle brev: Thomset 11.2.1823. Helbrev til Herrkr 250,000
B
Nord-Trøndelag N-Å
https://gibud.no/Auction/Pro/108552/822266652.jpg Norge gamle brev: Tingstad 4.8.1812. Helbrev til Brusveet,kr 100,000
B
Nord-Trøndelag N-Å
https://gibud.no/Auction/Pro/108552/823228408.jpg Norge gamle brev: Tronæs 12.11.1811. Helbrev til Gildstadkr 100,000
B
Nord-Trøndelag N-Å
https://gibud.no/Auction/Pro/108552/823270344.jpg Norge gamle brev: Tronæs 12.3.1810. Embeds Sag ("E.S."),kr 100,000
B
Nord-Trøndelag N-Å
https://gibud.no/Auction/Pro/108552/811975976.jpg Norge gamle brev: Ulåe 13.3.1834. Lite helbrev til Hr.kr 75,000
B
Nord-Trøndelag N-Å
https://gibud.no/Auction/Pro/108552/823270340.jpg Norge gamle brev: Wærdahlen 12.11.1838. Portobrev 4 sk.kr 250,000
B
Nord-Trøndelag N-Å
https://gibud.no/Auction/Pro/108552/824263218.jpg Norge gamle brev: Wærdalsøren 11.4.1838. Helbrev til Herrkr 75,000
B
Nord-Trøndelag N-Å
https://gibud.no/Auction/Pro/108552/816796594.jpg Norge brev: NAMSOS/7800 -8-9.81 (MH26). 3,00 kr portokr 20,000
B
Nord-Trøndelag N-Å
https://gibud.no/Auction/Pro/108552/817903106.jpg Norge brev: NAUSTBUKTA/7990 -7.3.75 (I22N). 12,5 krkr 25,000
B
Nord-Trøndelag N-Å
https://gibud.no/Auction/Pro/108552/817177396.jpg Norge brev: OVERHALLA/7863 -14.12.82 (I22N). 2,00 kr portokr 20,000
B
Nord-Trøndelag N-Å
https://gibud.no/Auction/Pro/108552/813278698.jpg Norge brev: SANDVOLLAN 14 I 63 (SL). 45 øre porto (NK 460),kr 75,000
B
Nord-Trøndelag N-Å
https://gibud.no/Auction/Pro/108552/817350768.jpg Norge brev: SKAGE I NAMDALEN/7860 -1.3.75 (I22N). 1,25 krkr 20,000
B
Nord-Trøndelag N-Å
https://gibud.no/Auction/Pro/108552/811647792.jpg Norge brev: SKOGN/7620 -23.12.74 (I22N). 100 øre portokr 25,000
B
Nord-Trøndelag N-Å
https://gibud.no/Auction/Pro/108552/817028532.jpg Norge brev: SNÅSA/7760 -25.1.73 (I22N). 80 øre portokr 25,000
B
Nord-Trøndelag N-Å
https://gibud.no/Auction/Pro/108552/815927892.jpg Norge brev: UTØY 13 X 58 (SL). 45 øre porto (NK 460),kr 50,000

Forrige  -   10  11  12  13  14  15  16  17  18  19    +  Neste

Det er helt gratis å opprette auksjoner på GiBud.no. Du betaler maksimalt 4% i provisjon ved oppnådd salg!